Sende forsendelser til og fra utlandet

sende pakke_uttlandet-300x201

Det er overraskende mange mennesker som blir skremt ved tanken på å sende pakker til utlandet.

Situasjoner hvor pakken har forsvunnet eller blitt kassert av tollvesenet er bare to eksempler på marerittaktige scenarioer. Gjennom at avsenderen kan stole på sitt valg av fraktfirma, kan det sikre at pakken kommer trygt frem til mottakeren i utlandet.

Det er imidlertid noen ting du bør huske på når du sender en forsendelse til Kina eller andre internasjonale deler av verden. En av disse er å fylle ut eksportdokumentene meget nøye.

Eksportdokumentene skal skrives ut i tre eksemplarer. Disse kan hentes fra internett eller direkte fra fraktfirmaets hjemmeside. De er ofte enkle og oversiktlige å fylle ut.

Et eksportdokument skal festes på forsendelsen og de to andre dokumentene bør leveres til den personen som henter forsendelsen.
Hvis transportdokumentet på en eller annen måte er ukorrekt, risikerer du at det blir oppkrevd ekstra avgift, eller i verste fall at forsendelsen blir avvist.

I tilfelle en forsendelse eksempelvis blir sendt til USA eller globalt bør du gjøre deg oppmerksom på at ekstra avgifter i form av “gebyrer og avgifter”vil bli krevd av avsenderen. Dette bestemmes av tollmyndighetene i det landet hvor varen har blitt sendt til.

I en verden av global handel på kryss og tvers kan det virke tungvint å sende forsendelser til utlandet. Men med ordentlig forberedelse av forsendelsen og omhyggelig utvelgelse av fraktfirma kan du imidlertid unngå fallgruvene.

Å bruke en virksomhet som Billigpakke.no betyr at du sikrer deg den best mulige servicen til lavest mulig pris.

www.billigpakke.no kan du beregne prisen, sende pakke, bestille forsendelse, samt tilføye og opprette dine egne eksportdokumenter.
God fornøyelse

Sende til utlandet of sende fra utlandet