hvor lenge ligger pakken hosposten?

Pakken ligger vanligvis hos Posten i 14 dager før den returneres til avsenderen. Det er viktig å hente pakken så raskt som mulig for å unngå at den blir returnert.

1. Hvor lenge ligger pakken hos Posten før den returneres til avsender?
Svar: Pakken ligger vanligvis hos Posten i 14 dager før den returneres til avsender.

2. Kan jeg be Posten om å oppbevare pakken lenger enn 14 dager?
Svar: Ja, du kan be Posten om å oppbevare pakken lenger enn 14 dager mot et gebyr.

3. Hva skjer hvis jeg ikke henter pakken innen 14 dager hos Posten?
Svar: Hvis du ikke henter pakken innen 14 dager, vil den bli returnert til avsender med mindre du har avtalt annet med Posten.