Cookie politikk

Innhold - hva du kan sende

Innhold - hva kan du sende

Du har alltid ansvaret for å undersøke, om innholdet av forsendelsen er toll- eller avgiftspliktig, samt om det etter reglene i mottakerlandet er tillat å innføre innholdet av forsendelsen i mottakerlandet, og etter hvilke vilkår dette i gitt fall kan skje. Billigpakke.no kontrollerer som utgangspunkt ikke disse forhold og er ikke i stand til å gi råd om dette, men henviser i stedet avsenderen til det gjeldenes lands myndigheter, eksempelvis ambassader, konsulater og tollmyndigheter.

Det er forbudt å sende nedenfor stående varer, herunder farlig gods, til alle de land, som sendes til av Billigpakke.no. Farlig gods er en fellesbetegnelse for stoffer og gjenstander, som kan forårsake skader på mennesker, miljø eller eiendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

Forsendelser som allikevel stoppes i lufthavn pga. forbudt innhold eller farlig gods bliver ikke kreditert kunden, og Billigpakke.no forbeholder seg retten til at pålegge ytterligere bøter og straffegebyr uansett om enten forsendelsen blir destruert eller renset for forbudt innhold.

Eksempler på disse soesuekke regler kan være at:

 

-                     USA tillater ikke import av matvarer samt alkohol.

-                     Kina tillater ikke import av tre med mindre det er spesielt behandlet.

-                     Marmite et britisk smørepålegg av gjærekstrakt er ulovlig å importere til Danmark.

-                     Import av mobiltelefoner er forbudt til Tyrkia.

Fraktpriser Norge

Forbudte varer:

Artikler av ganske høy verdi (f.eks. kunstverker, antikviteter,

edelstener, gul og sølv), jf. avsnitt om Verdi av innhold

Dyreskinn (som ikke stammer fra oppdrett/dyrehold)

Elfenben og elfenbensprodukter

Farlige stoffer/materialer (ifølge IATA-og ADR-regulativer)

Fordervelige varer

Frø

Levende dyr

Oljer (mineral, eterisk, vegetabilsk, animalsk)

Pels

Penge, omsettelige gjenstander og betalingskort med verdi

Planter

Pornografisk materiale

Tobakk og tobakksprodukter

Våpen

 

 

Farlig gods:

 

Eksplosiver

 

    Våpen

    Ammunisjon

    Fyrverkeri/stjernekastere

    Lightere

    Lighter veker

    Sprengstoffer

    Knallhetter til leketøysvåpen

 

Komprimert gass

 

    Brannslukkere

    Spraybokser av enhver art

    Butan gass

    Gasslightere

 

Brandbare væsker

 

    Bensin

    Brennbare oppløsningsmidler

    Brennbare rengjøringsmidler

    Brennbar maling

    Brennbare lakkfjernere

    Neglelakk

    Brennbare oljer

 

Brandbare faste stoffer

 

   Alle typer fyrstikker

    Film av cellulosenitrat

    Stoffer som i våt tilstand er farlige

 

 

Oksiderende stoffer

 

    Stoffer som er hurtig ilddannende

    Organisk peroxyd (f.eks. blekestoffer)

 

 

Radioaktive stoffer

 

    Prøver til medisinsk bruk

    Forsknings relaterte prøver

 

 

Etsende stoffer

 

    Rensevæske

    Rust fjerner

    Kvikksølv

    Batterivæske

 

 

Andre farlige stoffer

 

Materiale som har bedøvende, skadelige, giftige eller andre egenskaper som kan forårsake sterke plager eller ubehag i tilfelle av lekkasje

    Sterkt etsende materiale

    Batterier