Cookie politikk

Tolldokument

Toll og Eksport dokument


BEMERK: Du kan først utfylle tollpapirer etter du har laget en ordre, da funksjonen først da blir tilgengelig på din Billigpakke.no konto.

tolldokument download                                                       


Ved forsendelser utenfor EU skal det utfylles et eksportdokument/proforma faktura. Dette gjøres online via Billigpakke.no. Alternativt kan det lastes opp.

I enkelte tilfeller kan det forekomme ekstra utgifter ifm. Inn-fortolling og lokale skatter/avgifter. Disse avgiftene er ikke inkludert i prisen på forsendelsen og er alene ordregivers/mottakerens ansvar å være oppmerksom på.
 

Eksportdokumentet utfylles på engelsk og skal skrives ut i tre eksemplarer: Et eksemplar påsettes en pakke. De to andre eksemplarer gis til sjåføren ved avhentning. Manglende utfyllelse kan medføres til annullering av ordre eller etterfakturering.
 

 

Skal det en Eksportdokument/faktura med, når man sender julegaver, reklamasjonsvarer, vareprøver eller varer uten verdi?

- Ja, uansett hva du sender til en destinasjon utenfor EU, skal alltid enten tolldokument eller faktura være med.

 

Skal der være en verdi på fakturaen?

- Der skal alltid være en verdi på fakturaen, så tollvesenet kan fortolle pakken. Dette gjelder ved alle varer, både reklamasjonsvarer, julegaver, reklamemateriale osv.

 

Hvorfor blir jeg avregnet for toll/moms på de varene jeg har sendt?

- Dette skyldes sannsynligvis, at kjøperen av varene ikke har tollkreditt. Kjøperen blir derfor oppkrevet toll/moms av varene de importerer. Betaler kjøperen ikke denne regning, blir denne sendt tilbake til avsender.

-Hvis verdien av forsendelsen overstiger grensebeløpet for toll og importmoms ved innførelse til det pålydende land, må der påregnes at disse skulle betales. Grensebeløpene varierer fra land til land.

 

fortolling av varer
toll engelsk
tolldokumentasjon
tollkreditt