Cookie politikk

Retningslinjer emballasje

Emballering av pakke

 

Det er avsenders ansvar at innholdet i forsendelsen emballeres korrekt. Forsendelsen skal være korrekt emballert for å få erstatning ved eventuell skade.
 

forsendelsen skjer sammen med andre avsenderes forsendelser, og forsendelsen skal derfor kunne klare normal transporthåndtering, hvilket kan innebære flere omlastninger og omsorteringer under frakten, inklusiv maskinell håndtering. Den ytre og indre emballering skal derfor tilpasses til innholdet.
 

Billigpakke.no følger International Safe Transit Association (ISTA) anbefalinger vedr. en pappeskes bæreevne og maksvekt., jf. www.ista.org, samt UPS emballeringsveiledning vedr. innvendig og utvendig emballasje, og skal følges for at forsendelsen er korrekt emballert.
 

Når du emballerer dine pakker, skal du ta høyde for type, vekt og holdbarhet for de ting du sender.
 

Vi anbefaler som utgangspunkt pappesker til de fleste forsendelser. Den innvendige emballasje er meget avhengig av innhold.
 

Hvis det er større og skrøpelige ting som skal sendes anbefaler vi trekasser.
 

Pappesker er de mest alminnelig anvendte og passende måte å pakke din forsendelse på.
 

Bruk alltid en ny eske hvis det er mulig. Jo flere ganger en kasse anvendes jo mere går det tapt av den opprinnelige beskyttende virkning. Derfor beskytter en tidligere brukt eske kanskje ikke forsendelsen tilstrekkelig.
 

Hvis det gjenbrukes en eske, skal det kontrolleres at den er solid og i perfekt stand uten huller, avrivninger eller ødelagte hjørner, samt at alle flippene er intakte. Fjern alle etiketter og andre forsendelsesmarkeringer fra boksen.
 

Husk at selv om forbudte ting er korrekt emballert, kan det ikke ytes erstatning ved transportskade eller tap. Vi tar alltid utgangspunkt i UPS emballasjeveiledning vedr. innpakning.
Link til UPS emballasjeveiledning

Kjøp av emballasje kan skje via denne hjemmeside: http://www.emballage-shoppen.dk - Bruk "pakke15" som rabatkode for å oppnå 5% rabatt for Billigpakke.no’s kunder

Kjøp av paller med levering kan gjøres på www.jopa.dk