Cookie politikk

Klager

Reklamasjon


Enhver form for reklamasjon skal skje ved skriftlig henvendelse til Billigpakke.no via no_support@billigpakke.no.  Ved reklamasjon skal det opplyses om ordrenummer eller annen identifikasjon av kjøpsavtalen.
 

I anledning av synlig skade av en pakke, eller ved helt eller delvis tap av innhold i pakken, skal reklamasjonen skje straks ved mottakelsen av pakken. Ved ikke synlig skade skal reklamasjonen skje til Billigpakke.no skriftlig innen 7 hverdager fra mottakelsen, søn- og helligdager ikke medregnet.
 

Det skal medsendes bildedokumentasjon av skader og all emballasje skal spares til inspeksjon.


Krav i anledning av forsinkelse av en pakke skal fremsettes skriftlig av avsender senest 21 dager etter at pakken har blitt avlevert til eller anmeldt av mottaker.

Øvrige krav, skal fremsettes uten ugrunnet opphold og senest 6 måneder etter pakkens innlevering til befordring.  Kunden frasier seg sitt krav mot Billigpakke.no, såfremt det ikke er foretatt reklamasjon innenfor de angitte fristene.
 

Billigpakke.no yter ikke erstatning, hvis kunden ikke har overholdt kravene beskrevet i forretningsbetingelsene.