Cookie politikk

Forsikring

Forsikring


Er dine varer ikke pakket korrekt inn, jf. avsnitt omkring emballasje, dekker hverken Standard eller Tilleggsforsikring skader under transport.

Følgende ting kan ikke forsikres mot transportskader, hverken ved Standard eller Tilleggsforsikring.

 

•                    Elektronikk (tv, radio, forsterkere, alt som bruker strøm)

•                    Glass (Porselen, glass, kopper, tallerkener, håndvasker, wc, skulpturer osv.)

•                    Støt/ bevegelsesfølsomme varer (ting som ikke tåler risting)


For at få ytterligere informasjon omkring forbudt og farlig gods se avsnittet om "Innhold - hva kan du sende"

Det er mulig å forsikre ovenstående ting mot forsvinning via Tilleggsforsikringen.

 

Standard forsikring

 

Der er alltid inkludert i din pris en standard forsikring på kr. 500. Dvs. at din forsendelse er dekket mot transportskade og forsvinning for en verdi opp til kr. 500.  Husk at forsendelsen alltid skal oppfylle våre emballeringskrav samt regler om farlig gods.
 

Tilleggsforsikring
 

Ønskes det større dekning enn standardbeløpet på kr. 500, kan det tegnes en tilleggsforsikring. Tilleggsforsikringen tegnes sammen med bestillingen.
 

Forsikringspremien er 5% av forsikringsverdien på hele forsendelsen.
 

Ved forsendelser med verdi på kr. 25.000 eller deromkring, skal denne gjennomgås med sjåføren innen den kan aksepteres til sending. Videre vil det være et forsikringsavtaledokument som sjåføren skal skrive under på for mottagelse av varen mv. Overholdes dette ikke, dekkes ikke forsikringen.
 

Hvis varen skades underveis og mottaker oppdager dette, bør ikke pakken åpnes, men sendes direkte i retur til Billigpakke.no med tilhørende bildedokumentasjon.