Cookie Policy

Cookie policy

"Persondatapolitikk"

"Ved å benytte denne hjemmeside, www.billigpakke.no, aksepterer du, at vi bruker cookies.

 Denne hjemmeside er drevet av: *norsk information* 

 

1.1 Hva er cookies? 

En cookie er en liten datafil, som vi gjemmer på pc-en din, for å lagre informasjon under ditt besøk, og for å kunne gjenkjenne pc-en. En cookie er ikke et program og inneholder ingen virus. 

 

1.2 Hjemmesidens bruk av cookies

 

Cookies er nødvendig for å få hjemmesiden til å fungere i relasjon til login, prissjekk og bestilling av frakt. Cookies hjelper oss dessuten med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, så vi løpende kan optimere og målrette hjemmesidens for dine behov og interesser. Cookies husker f.eks. om du er logget inn, hvilke priser du har søkt på, og om du tidligere har besøkt siden. Våre cookies er delt i fem typer. Nødvendige cookies, preferansecookies, drifts/opptimaliseringscookies, marketingscookies. Vi bruker Google Analytics for å analysere hvordan brukerne anvender hjemmesiden. De opplysningene som cookien innsamler om ditt bruk, som f.eks trafikkdata (IP-adresse), sendes til og lagres på Googles servere i USA. Du kan fravelge cookies fra Google Analytics her: *hjemmeside*

 

1.3 Sådan avviser du cookies

Du kan altid avvise cookies på din pc ved å endre innstillingene i din browser. Der du finner innstillingene avhenger av hvilken browser du anvender. Men du skal være oppmerksom på, at hvis du gjør dette, kan det skje at hjemmesiden ikke fungerer opptimalt, der noen krever å huske de valg du gjør. 

 

1.4 Sletting av cookies

Ønsker du å helt unngå cookies, skal du slå fra cookies i browseren din eller slette cookies som du tidligere har akseptert, kan dette gjøres ved å finne din browsers hjelpefunksjon eller support side og deretter følge veiledningen. 

 

1.5 Spørsmål og klageveiledning

Har du kommentarer eller spørsmål i forbindelse med vår informasjon og/eller behandling av personlige opplysninger, er du velkommen til at kontakte oss på info@billigpakke.no 

 

Persondatapolitikk

Ved å benytte denne hjemmeside www.billigpakke.no aksepterer du, at billigpakke.no ApS - behandler personopplysningene dine i henhold til denne datapolitikk. 

 

2.1 Innsamling av opplysninger på hjemmesiden

 

Stamdata

 

Når du opretter deg som kunde på hjemmesiden, innsamler vi følgende stamdata om deg: brukernavnet ditt, passordet ditt, e-posten din. Formålet med innsamlingen af disse opplysninger er å gjøre det muligt å identifisere deg som bruker, når du logger på hjemmesiden. 

 

Anmeldelser

 

Når du anmelder vår service på billigpakke.no via Trustpilot, innsamler vi de opplysningene, som du oppgir i anmeldelsen, og hvordan du evaluerer virksomheten. 

 

Cookies

 

Hjemmesiden anvender cookies jf. avsnitt 1. Cookiespolitikk

 

IP-adresser og browserinnstillinger

 

I forbindelse med hvert besøk på hjemmesiden, registreres din pc's brukte IP-adresse og browserinnstilling. Din IP-adresse er adressen på den pc du anvender til å besøke hjemmesiden. Browserinnstillinger er f.eks. den browser type du anvender, browserspråk, tidssone mv. IP-adressen og browserinnstillinger registreres for å sikre at billigpakke.no altid kan finne tilbake til den anvendte pc, såfremt der skulle skje misbruk eller ulovligheter i forbindelse med besøket eller anvendelsen av hjemmesiden. IP-adressen benyttes dessuten for å fastslå din omtrentlige lokasjon (på by-nivå)

 

Nyhetsbrev

 

Hvis du tilmelder deg billigpakke.no's nyhetsbrev, registreres de opplysningene, som du selv oppgir om navn, e-post osv. direkte hos billigpakke.no. Ønsker du å ikke lenger motta nyhetsbrever fra billig.no, kan du avbestille nederst i nyhetsbrevet. 

 

Opplysninger fra andre tjenester, inklusiv Sosiale nettverk 

 

Hvilke opplysninger, som innhentes fra Sosiale nettverk, avhenger bl.a. av de opplysningene, som du har oppgitt til de pågjeldende tjenester og dine innstillinger på de pågjeldende tjenester for hvordan dine opplysninger deles på tjenestene. Avhenging av dette kan vi bl.a. innsamle følgende opplysninger om deg: 

 

Navn og/eller brukernavn

Fødselsdato

Kjønn

Profilbilde

Plassering

 

2.2. Utlevering av personopplysninger

 

Stamdata

 

Når du opretter en profil på Hjemmesiden, vil ditt brukernavn samt andre data være anonymt. 

 

Annen utlevering

 

Dersom pakke.no mottar henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighet) eller rettsvesen om utlevering av opplysninger, vil billigpakke.no foretage en utlevering av dine opplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

 

2.3 Dataansvar

 

Opplysninger, som billigpakke.no er dataansvarlig for. 

 

Billigpakke.no er dataansvarlig i forhold til de stamdata, du inntaster i forbindelse med din oprettelse av profil eller tilmelding av nyhetsbrev, dvs. navnet ditt, passordet ditt, e-posten din , samt i forhold til registrering av din IP-adresse. 

 

Opplysninger, som du er dataansvarlig for. 

 

For innhold og opplysninger av profilen din på Sosiale nettverk er du selv dataansvarlig. 

 

Hjemmesider, som linkes til

 

Hjemmesiden inneholder links til andre hjemmesider. Vær oppmerksom på at du, ved å klikke på disse links blir ført til en annen hjemmeside, som billigpakke.no ikke er ansvarlig for. Vi oppfordrer deg til å altid lese disse hjemmesiders persondatapolitikk, der deres prosedyrer for innsamling og behandling av personopplysninger kan adskille seg fra vår hjemmeside.

 

2.5 Databehandler

 

billigpakke.no anvender en ekstern virksomhet for å gjøre den tekniske drift av hjemmesiden. Denne virksomhed fungerer som databehandler i forhold til de andre personopplysninger, som billigpakke.no er dataansvarlig for. 

 

Ved aksept av denne persondatapolitikk aksepterer du at billigpakke.no også lar data, som du er dataansvarlig for, behandle av samme databehandler. 

 

Databehandleren handler alene etter instruks fra billigpakke.no. Du gir ved aksept av disse betingelser billigpakke.no fullmakt til å gi slik instruksjon til databehandleren, som er nødvendig for behandling av dataene i overensstemmelse med denne persondatapolitikk og som er formålet med brukeren av hjemmesiden. 

 

Databehandleren har valgt de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhetsforvaltninger mot, at opplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, fortapes eller forringes, samt mot, at de kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller behandles i mot lov om behandling av personopplysninger. På din anmodning - og mot behandling av databehandlerens til enhver tid gjeldende timepriser for et slikt arbeide - gir databehandleren deg tilstrekkelig opplysninger til, at databehandleren kan påvise at de nevnte tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er valgt. 

 

2.5 Sikkerhetstiltak

 

billigpakke.no vil sørge for, at de innsamlede opplysninger, inklusiv personopplysninger, behandles varsom og beskyttes i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder. Billigpakke.no undersøker jevnlig sine systemer for sårbarhet og angrep, men internettet er ikke 100 % sikkert, og billigpakke.no kan derfor ikke garantere for sikkerheten av den informasjon, som du transmitterer til billigpakke.no

 

2.6 Innsikt, beriktigelse og sletting

 

Innsikt

 

Såfremt du retter henvendelse til Billigpakke.no, opplyser Billigpakke.no, hvilke opplysninger Billigpakke.no som behandler om deg, hvilket formål behandlingene har, hvem som mottar opplysningene, og hvor opplysningene kommer fra. 

 

Henvendelse om ovenstående vil alene bli besvaret, såfremt det er forløpt mer enn 6 måneder fra din siste henvendelse, med mindre du kan godtgjøre en særlig interesse i å få opplysningene tidligere. 

 

Beriktigelse og sletting

Oppdager du, at de opplysningene, som Billigpakke.no som dataansvarlig behandler om deg, er feilaktig eller villedende, vil billigpakke.no gjøre rettelse på din begjæring. Du opfordres til at selv - om det er muligt - å gjøre rettelser av slike feil. 

 

Innhold og opplysninger på hjemmesiden, som du selv er ansvarlig for, kan du til enhver tid selv beriktige og slette. Hvis dine personlige opplysninger endrer seg, eller hvis ikke du lenger ønsker at du fremgår på hjemmesiden, er det således muligt å oppdatere eller slette opplysningene ved å logge på din bruker. 

 

Når din profil slettes, slettes alle data, som ligger under din brukerprofil, herunder dine stamdata og eventuelle anmeldelser. 

 

Billigpakke.no forebeholder seg retten til å sperre for bruken av profilen din og/eller slette denne, såfremt det skjer under urettmessig bruk av vår service. 

 

7 Ændring av persondatapolitikk

 

Billigpakke.no kan til enhver tid og uten varsel endre denne persondatapolitikk med virkning for fremtiden. Ved slike endringer skjer det orientering av hjemmesidens brukere i forbindelse med brukerens log inn på hjemmesiden. 

 

8 Henvendelser vedrørende hjemmesiden eller persondatapolitikken

 

Hvis du har spørsmål til nærværende persondatapolitikk, vår behandling av personopplysninger, beriktigelse eller ditt forhold til oss, er du velkommen til å kontakte oss på: NORSK OPLYSNINGER