Cookie politikk

Forretningsvilkaar

BILLIGPAKKE.NO – GJELDENDE FRA 01.12.2015

 

GENERELT

 

Ved Billigpakke.no forstås:

 

Billigpakke.no

Cort Adelers Gate 16
0254 Oslo
Norge
Organisjationsnummer. 917426252

e-mail: kontakt@billigpakke.no

 

Ved kunde forstås:

Den personen som enten agerer for seg selv, en annen person eller på en virksomhets vegne som fullmakthaver til å foreta en bestilling av pakke-/dokumentforsendelse hos Billigpakke.no

Disse forretningsbetingelsene utgjør det avtalegrunnlag, hvorav Billigpakke.no vil transportere pakker og dokumenter.

Med mindre det er avtalt spesielle tjenester, er de tjenestene som skal ytes av Billigpakke.no, begrenset til avhenting, transport, tolldeklarering hvor det er relevant samt levering av forsendelse.

Billigpakke.no er ikke en transportpliktig transportør i henhold til postloven, og forbeholder seg retten til, etter sitt frie skjønn, å nekte transport av hvilken som helst pakke innlevert til Billigpakke.no med hensikt til transport.

Nåværende forretningsbetingelser gjelder alle Billigpakke.no’s aktiviteter og tjenester utført på vegne av kunden, uansett om disse blir utført av Billigpakke.no eller av Billigpakke.no’s underleverandører.

Billigpakke.no benytter hovedsakelig underleverandører som f.eks. UPS, DHL og FEDEX til å utføre Billigpakke.no’s ytelser og tjenester.

 

PRIS

Prisen på forsendelser beregnes ut fra kundens inntastede informasjoner (mål, størrelse, antall, fra og til destinasjon) i prisberegneren som finnes på www.Billigpakke.no

Det vises som utgangspunkt 3 priser (Economy, Standard og Express). Hvis en mulighet ikke er tilgjengelig vises det 1-2 priser.

 

Hva inneholder prisen

De opplyste prisene er inkludert drivsstoffstillegg og vises både med og uten moms.

Priser på forsendelser utenfor EU er momsfri.

Prisen er uten toll og avgifter, jf. avsnittet om Toll og Tolldokument.

Prisen beregnes ut fra en volumvekt.

Volum-beregning er transportbransjens måte å omregne volumen til vekt. For å finne volumvekten multipliserer man først lengde, bredde og høyde i cm. Deretter divideres det med 5000. Eks. (LxBxH)/5000.

Volumvekten opprettholdes mot den faktiske vekt. Den høyeste vekt av de to er beregningsgrunnlaget for prisen.

Alle forsendelser måles og veies elektronisk underveis til mottaker, og er det en avvikelse fra de kundens spesifiserte informasjon, forbeholder Billigpakke.no seg rett til å etterfakturere kunden for avvikelsen, samt å pålegge et etterfaktureringsgebyr på NOr.95,- Prisen er dagspris og kan derfor variere fra dag til dag.

Prisberegneren på www.Billigpakke.no er alltid grunnlaget for kundens pris, med mindre et annet skriftlig tilbud er mottatt fra Billigpakke.no, og anses som akseptert når det foretas en bestilling.

Prisen er inkludert standardforsikring, som dekker forsendelsen med en verdi på opp til kr.500 inkludert moms.

Ønskes tilleggsforsikring kan dette tegnes. Ytterligere informasjon finnes i avsnittet Forsikring.

 

ORDREBEKREFTELSE/FAKTURA

Når det er bestilt og betalt for avhentning, sendes det en faktura og en adresseetikett til kunden på e-mail.

Hvis kunden har faktura-ordning, sendes adresseetikettene på e-mail og faktura sendes på et senere tidspunkt.

Når bestilling er foretatt av kunden, reserveres beløpet på det anvendte betalingskortet. Når adresseetiketten sendes, fungerer som en tilgodeseddel på forsendelsen, blir pengene belastet betalingskortet.

 

ANNULLERING/ANGRERETT.

Som utgangspunkt er Billigpakke.no ytelser unntatt angreretten.

Angres det på et kjøp/bestilling kan denne annulleres mot skriftlig henvendelse til Billigpakke.no enten via Chat, e-mail eller telefon. Hvis dette gjøres via e-mail, skal denne merkes med overskriften "Avbestilling", og sendes til kontakt@billigpakke.no, med tilhørende ordrenr., bestillingsdato, navn og telefonnummer.

 

Annullering/avbestilling kan foretas inntil 2 timer før det avtalte hentetidspunktet.

 

Pengene tilbakeføres til bankkonto innen 1-3 virkedager til private og virksomheter som ikke har fakturaordning.

 

Når først din forsendelse er avhentet, bortfaller angreretten.

 

AVHENTNING AV PAKKE / INNLEVERING AV PAKKE

Pakker til innland (NO)

Economy

Kunden avleverer pakken ved et posthus eller post i butikk.

Standard 

 

Vi henter pakken hos kunden

Express

Pakker til utland

Economy

 

Vi henter pakken hos kunden

Standard 

Express

  

  LEVERING

 

Innland Economy

 

Ved forsendelser sendt med Economy, blir det foretatt 1 avleveringsforsøk. Hvis mottaker ikke er hjemme, får mottaker en informasjonsblankett om hvor pakken kan hentes.

 

Innland Standard og Ekspress

 

Ved Standard- og Ekspress-forsendelser vil det bli forsøkt levering 3 ganger til sammen. Deretter går forsendelsen i retur til avsender.

 

Utland

Ved Economy-, Standard- og Ekspress-forsendelser vil det bli forsøkt levering 3 ganger til sammen. Deretter går forsendelsen i retur til avsender. Er det andre komplikasjoner, får enten mottaker eller avsender beskjed.

 

FORSINKELSE

Det kan i enkelte tilfeller forekomme lenger leveringstid i forbindelse med at pakkene må tollbehandles i mottakerlandet. Tollerne kan alltid ta en pakke ut til kontroll eller sette forsendelsen på "pause", inntil opplysningene de har bruk for er tilstede. Dette vil dessverre noen ganger gi litt lenger leveringstid enn opplyst.

Det kan leses mer vedrørende erstatning ved forsinkelse under avsnittet Ansvarsbegrensning.

 

FYSISKE MÅL/ VERDI

Forsendelser skal oppfylle nedenfor stående begrensninger. Manglende overholdelse kan medføre avvisning av forsendelse eller etterfakturering, jf. pris-avsnittet.

 

                                                        Vekt                                       Str.

DOKUMENTER

Hele verden

Maks. 500 gram

Maks. L32cm x H23cm

PAKKER - innland

Economy

Maks. 15 kg (Post NO) pr. pakke

Maks. L150cm* eller 

Lengde + Omkrets** = maks. 300 cm 

Standard

 

Maks. 70 kg pr. pakke

 

Maks. lengde pr. pakke 270 cm eller

Lengde + Omkrets** = maks. 419 cm 

 

Ekspress

PAKKER - utland

Economy

 

Maks. 70 kg pr. pakke

Maks. lengde pr. pakke 270 cm eller

Lengde + Omkrets** = maks. 419 cm 

 

 

Standard

Ekspress

*

Det kan muligvis kreves volumtillegg for pakker lenger enn 120 cm

**

Omkrets = 2 x bredde + 2x høyde 

 

Pakker, som krever ekstra håndtering, kan bli pålagt et ekstra håndteringsgebyr.

Pakker, som overstiger spesielle størrelsesbegrensninger, men som ikke overstiger Billigpakke.no’s maksimumsstørrelse pr. pakke, kan bli pålagt et ekstragebyr for stor pakke. Pakker, som overstiger Billigpakke.no’s begrensninger for vekt og størrelser, aksepteres ikke til transport. Hvis de finnes i Billigpakke.no’s system kan de tillegges et gebyr for overstørrelse.

 

Verdi

Forsendelser må ikke inneholde noen av de anførte forbudte varer, herunder men ikke begrenset til, varer av usedvanlig verdi (f.eks. kunstverk, antikviteter, edelstener, frimerker, unike gjenstander, gull eller sølv), penger eller omsettelige verdipapirer (f.eks. sjekker, veksler, obligasjoner, bankbøker, førbetalt kredittkort, aksjebrev eller andre verdipapirer), skytevåpen og farlig gods. Bemerk at dette er kundens eget ansvar.

Verdien av en pakke må ikke overstige et beløp i lokal valuta, som svarer til USD 50.000. Den maksimale verdi eller deklarerte verdien pr. pakke.

Den maksimale verdien eller deklarerte verdien pr. pakke med smykker eller ur (bortsett fra bijouteri og bijouteri-ur) er USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta.

 

 

 FORBUDTE VARER / FARLIG GODS 

 

Forbudte varer som ikke er tillat å sende med Billigpakke.no:

 

 • Alkoholiske drikker
 • Dyreskinn (fra ville dyr)
 • Varer med høy verdi (f.eks. kunstverker, antikviteter, edelstener, gull og sølv)
 • Farlig gods
 • Skytevåpen
 • Pels
 • Elfenben og produkter fremstilt av elfenben
 • Levende dyr
 • Penger og omsettelige papirer
 • Fordervelige varer
 • Personlige effekter (bortsett fra til USA)
 • Planter
 • Pornografisk materiale
 • Frø
 • Tobakk og tobakksprodukter
 • Smykker og ur (bortsett fra bijouteri og bijouteri-ur), som overstiger USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta pr. pakke¹

Se note bakerst i dokumentet for utvidet liste.

 

 

Farlig gods

Følgende varer betegnes som farlig gods og kan ikke sendes med Billigpakke.no:

Syre, Base, Brennbare stoffer, Komprimert gass, Etsende, Eksplosivt, Brennbart, Smittefare, Brennbar Gift, Radioaktivt, NeNOjølt/Frossen, Toksisk, Skrøpelig.

Se note bakerst i dokumentet for ytterligere forklaring.

 

 

 

EMBALLERING - INNPAKNING

 

Kunden er ansvarlig for tilstrekkelig og forsvarlig emballering samt merking med helt omfattende adresseetikett pr. pakke (se avsnittet Adresseetikett). 

Billigpakke.no lager ikke kontroll av emballasje og erstatter ikke transportskader, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrekkelig og forsvarlig.

Pakker skal være emballert, med både innvendig og utvendig emballasje, så de kan behandles i et pakkesorteringsanlegg.  Den ytre emballasje skal være kraftig og beregnet til transport.

Den indre emballasje skal være tettsittende, av støtabsorberende materiale og skal være tilpasset innholdet.

Alle hulrom skal fylles med et velegnet materiale for å beskytte innholdet. 

Avsender skal sikre, at det ikke kan skje forskyvning, trykk eller støt, hverken gjenstandene imellom eller mellom innholdet og siderne på emballasjen.

 

Følgende dekkes ikke ved transportskade:

 

 • Porselen og glass
 • Elektronikk (gjelder alle el-artikler)
 • Teknisk utstyr, herunder flatskjermer, data/pc-, it-, laserutstyr

 

Ytterligere informasjon omkring erstatning og forsikring ved transportskade og tap utdypes i avsnittet Forsikring / Ansvarsbegrensning

ADRESSEETIKETT

 

Det er kundens plikt å sikre at der sitter adresseetikett på hver enkelt pakke i forsendelsen. Adresseetiketten, som skal anvendes, mottas av Billigpakke.no på e-mail.

 

TOLLDOKUMENT / TOLL

 

Tolldokument

 

Ved forsendelser utenfor EU skal der utfylles et tolldokument (proforma faktura/ handelsfaktura) og skal påsettes en på én av pakkerne i forsendelsen. Ytterligere 2 kopier skal gis til sjåføren.

 

Toll

 

Billigpakke.no foretar fortollingen, på opptil 6 tolltarifflinjer, uten beregning. Hvis der er toll på de avsendte varene, sendes regning til mottager.  For beregning/spesifisering av toll henviser Billigpakke.no til mottager-landets tollmyndigheter.

 

 

 

FORSIKRING  

Det kan tegnes en Tilleggsforsikring. Den dekker ved tap eller skader på gods, som ikke kan kategoriseres som forbudt eller farlig gods. Dekningsstørrelsen er angitt under avsnittet Ansvarsbegrensning.

 

ANSVARSBEGRENSNING

 

Verneting

 

Alle tvister om samarbeidsavtalen samt om disse generelle forretningsbetingelser skal avgjøres etter dansk rett. Retten i Hjørring, NO skal være første instans for verneting.

 

Ansvarsbegrensning

 

Nedenfor stående begrenser Billigpakke.no’s ansvar vedr.  tap, forringelse, eller skade på gods. 

Når Warszawa- eller CMR-konvensjonene eller nasjonale lover, som implementerer eller vedtar disse konvensjoner, er gjeldende (for enkelthetens skyld kalt Konvensjonsreglene), eller hvor (og i den utstrekning at) andre ufravikelige nasjonale lover gjelder, er Billigpakke.no’s ansvar underlagt og vil være begrenset i henhold til slike regler.

 

Hvor konvensjonenes regler (eller andre ufravikelige nasjonale regler) ikke gjelder, betaler vi kun erstatning for tap, skade eller forsinkelse av en forsendelse som vi har forårsaket ved uaktsomhet, og kun opp til en grense på:

 

 • NOK 500 inklusiv moms pr. forsendelse eller

 

 • 8,33 SDR pr. kg. av forsendelsen hvis det er tegnet Tilleggsforsikring, dog maksimalt det forsikrede beløpet.

 

Dette er under forutsetning av (som i alle sager) at tapet kan dokumenteres.

 

*SDR er en regningsenhet, som anvendes av Verdensbanken og dens aktuelle verdi offentliggjøres løpende i større finansielle aviser. På tidspunktet for offentliggjørelsen av nærværende Betingelser svarer 8,33 SDR til ca. NOK 73.

 

Hvis tapet skyldes handlinger eller unnlatelser fra kundens eller mottakers side er Billigpakke.no under ingen omstendigheter erstatningsansvarlig.

 

Tapt fortjeneste

 

Billigpakke.no erstatter ikke indirekte tap, driftstap, tapt fortjeneste eller andre tab. 

Billigpakke.no er ikke ansvarlig for tap som følge av omstendigheter, som kan karakteriseres som force majeure, arbeidsstans, streik, krig, naturkatastrofer m.m. 

Billigpakke.no er dessuten ikke ansvarlige for skader på eller tap av emballasje eller pallunderlag.

 

Forsendelser strandet hos lokale tollmyndigheter

 

Billigpakke.no er ikke ansvarlig for forsendelser som strander hos lokale tollmyndigheter. Frigivelse fra lokal toll er ene alene kundens og avsenders ansvar

Det kan ikke gjøres krav på utbetaling av forsikring i forbindelse med forsendelser ender hos tollmyndighetene. 

Eventuelle utgifter i forbindelse med returforsendelse fra tollen, påhviler ene og alene avsender. Dette gjelder både returomkostninger samt eventuelle lokale håndteringsomkostninger.

 

Verdivurdering

 

Verdivurdering skjer som følgende: 

 • Nye varer verdi-vurderes til kostpris ekskl. moms. 
 • Brukte varer verdi-vurderes til den aktuelle omsetningsverdi eller kostpris ekskl. moms, hvor den laveste verdi er gjeldende.

 

 

REKLAMATION 

 

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteytelsen kan du kontakte os på email info@Billigpakke.no eller telefon +47 815 03 871

Som utgangspunkt har du ikke 2 års reklamasjonsrett, da det er en tjenesteytelse. Derfor bes du med det samme kontakte oss, hvis du opplever problemer.

 

Reklamasjon forsinkelse

Billigpakke.no erstatter kun ved forsinkelser på mer enn 5 arbeidsdager fra den forventede leveringsdatoen. Ved forsinkelse erstatter Billigpakke.no kun fraktprisen for den forsinkede pakken.  

 

Reklamasjon mistet pakke

Hvis der mangler en pakke eller colli i din forsendelse, skal mottager eller avsender meddele det straks til sjåføren, og deretter rette en henvendelse til Billigpakke.no enten telefonisk eller på mail innenfor 5 arbeidsdager. 

 

Reklamasjon skade

Hvis ditt pakkegods er skadet, skal du gjøre følgende innenfor 5 arbeidsdager, for å ha krav på evt.  erstatning:

 

 • Undersøk alltid godsets ytre tilstand ved mottakelse.
 • Hvis godset er synlig skadet, skal du ta begrundet forbehold i fraktbrevet og få sjåførens underskrift.
 • Dokumenter skaden ved å ta bilder.
 • Send e-mail til info@Billigpakke.no med emnet "skadet forsendelse".

                       o Opplys om ordrenr. Og send med bildedokumentasjon.

 

Det skal være mulig for Billigpakke.no å besikte skadene personlig i opptil 4 uker etter reklamasjonen er anmeldt ellers frafalles erstatningsansvaret.  

 

Mottaker skal stille evt. skadede pakker klar til avhentning på leveringsadressen i originalemballasjen i opptil 4 uker etter mottakelse, såfremt dette ønskes av Billigpakke.no. Er dette ikke mulig mister kunden og/eller mottager muligvis retten til erstatning.    

 

 

Foreldelsesfrister 

 

Alle krav mot Billigpakke.no skal fremsettes skriftlig, så hurtig som det med rimelighet er praktisk mulig. Ved skade på eller manko i gods, skal kunden eller mottaker reklamere til Billigpakke.no innenfor 5 arbeidsdager etter levering, idet samtlige krav ellers fortapes. Hvis mottaker eller avsender ønsker å føre rettssak mot Billigpakke.no, skal dette skje innen 1 år fra avhentningsdato, ellers inntrer foreldingsfristen.

 

Klageadgang

Hvis du vil klage på ditt kjøp, skal du rette henvendelsen til email: info@Billigpakke.no eller på telefon: +45 70 201 401 Hvis det ikke lykkes oss å finne en løsning, kan du innsende en klage til relevante instanser på området, såfremt betingelsene ovenfor er oppfylte. 

 

 

Hva gjør vi med dine personlige opplysninger (persondatapolitikk)  

 

For at du kan inngå avtale med oss, har vi bruk for følgende opplysninger:

Navn 

Adresse 

Telefonnummer 

E-mail adresse 

 

Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formål, å kunne levere ytelsen for deg.

 

Personopplysningene registreres hos Billigpakke.no ApS og oppbevares i fem år, deretter slettes opplysningene.  

 

Når det innsamles personopplysninger via vår webside, forsikrer vi, at det alltid skjer ved utgivelse av dit uttrykkelige samtykke, således at du er informert om akkurat hvilke opplysninger som innsamles og hvorfor.  

 

Direktøren og Billigpakke.no ApS har adgang til de opplysninger som registreres om deg.

 

Vi oppbevarer ikke kundeopplysninger kryptert. 

Vi overfører ikke kundeopplysninger kryptert.  Men alle betalinger foregår via krypterte og sikre forbindelser som gjennomføres av NETS i samarbeide med ePay.

 

Opplysninger utgitt til Billigpakke.no videregis eller selges på ingen måte til tredjemann, og vi registrerer ingen personfølsomme opplysninger.

 

OBS! Hvis du har en avtale med eksempelvis en anmeldelsesside vil det betegnes som at det videregis opplysninger til tredjemann. Det skal du opplyse om her, og angi hvem du gir videre opplysningene til.

 

Som registrert hos Billigpakke.no har du alltid rett til å ha innsigelser mot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du etter Persondataloven og henvendelse i forbindelse med dette rettes til Billigpakke.no via e-mail: info@Billigpakke.no.  

 

 

 

Note:

Forbudte varer: Alkoholiske drikkevarer, Artikler av ganske høy verdi (f.eks. kunstverk, antikviteter, edelstener, gull og sølv), Dyreskinn (som ikke stammer fra oppdrett/dyrehold), Elfenben og elfenbensprodukter, Farlige stoffer/materialer (ifølge IATA-og ADR-regulativer), Fordervelige varer, Frø, Levende dyr, Pelse, Penge, omsettelige gjenstander og betalingskort med verdi, Planter, Pornografisk materiale, Smykker og ur (bortsett fra bijouteri og bijouteri-ur), som overstiger USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta pr. pakke¹. Tobakk og tobakksprodukter, Våpen. Likeledes er følgende forbudt: Varer under ATA Carnet og alle midlertidige eksporter og importer; varer under FCR, FCT og CAD (Cash Against Document); forsendelser med iboende feil som ifølge deres natur vil ha tendens til å tilsmusse, svekke eller skade personer, gods eller utstyr; varer hvor frakt er forbudt ved lov i opprinnelses-, transitt- eller destinasjonslandet (f.eks. elfenben og elfenbensprodukter); varer, som pålegges punktavgifter (f.eks. spiritus), eller som krever særlige fasiliteter, sikkerhetsforholdsregler eller tillatelser. Under gjeldende lov kan visse varer kun transporteres under foreskrevne forhold, og visse varer må ikke transporteres med fly (f.eks. væsker i glassbeholdere). ¹ Bijouteri og bijouteri-ur: smykker og ur, der hvor detaljprisen er under USD 150 pr. gjenstand, og som ikke inneholder edle metaller) og/eller sten. Alminnelige varer, som potentielt kan være farlig gods Airbags (kan inneholde Air Bag-oppustere, Airbag elementer eller Sikkerhetsselespenner.), Utstyr til aircondition (Kan inneholde gass under trykk.) Reservedeler til fly (Kan inneholde varer som kjører på brennstoff og som ikke kan bli helt rengjort og derfor må sendes regulert.), Reservedeler til biler (Kan inkludere karburatorer, brennstoff-ledninger, bensintanker som kanskje inneholder brennstoff.), Barometre (Kan indikere spor av kvikksølv.), Batterier (Finnes i mange varianter og typer. Flere batterityper er klassifiserte som farlige materialer. Dette inkluderer bilbatterier, mange litium-batterier, etc. Beskyttelse mot kortslutninger er nødvendig, også for batterier som ikke hører inn under bestemmelser for farlige materialer. Åndedrettsapparater (Kan bety oksygensylindre under trykk.) Tyresæd (Kan indikere tilstedeværelse av tørris eller flytende gass.)  Campingutstyr (Kan inneholde mange forskjellige farlige varer som for eksempel: ammunisjon, batterier, kokeplater, antennelig gass, antenningsvæsker, antennelige væsker, varmeproduserende pakker, lightere, fyrstikker (både dem, man kan tenne overalt og sikkerhetsfyrstikker), signalbluss, STERNO brennstoff til matlagning eller oppvarmning -rammen i visse ryggsekker kan inneholde væsker). Motorsag og andre slags el-verktøy (Vil høyst sannsynlig inneholde rester av brennstoff.), Kjemisk oksygen (Kan indikere tilstedeværelse av en iltmaskin.), Sigarett-lighter (Også Lightere eller Gjenoppfyllingsgass til lightere eller Fakler kan inneholde antennelige gasser eller væske.) Datautstyr (Kan inneholde uavbrutte elforsyninger med batterier, magneter i høyttalere CO2 patroner og andre strømkilder, ovner eller generatorer, som kjører på brennstoff, radiatorer som alle kan inneholde brennstoff, fakler med petroleum, maling, tørkemiddel og fortynnelsesvæske). Kosmetikkprodukter (Kan inneholde antennelige væsker). Kryoteknikk væske (Betyr en flytende gass med meget lav temperatur, som skal sendes som en regulert vare). Sylinder/Container/ Tank (Kan inneholde antennelig, eller ikke-antennelig gass under trykk). Tannpleieapparater/-utstyr (Kan inneholde farlige kjemikaler som for eksempel resin, oppløsningsmiddel, eller gasser). Borre- og mineutstyr (Kan inneholde sprengstoffer, syrer, smøremidler, kvikksølv eller annet farlig gods). Elektrisk utstyr (Kan inneholde kraftige magneter, kvikksølv i kontakter, eller et hvilket som helst av batterier, eller uavbrutte strømforsyninger, som inneholder batterier). El-apparater (Kan inneholde fuktige batterier, eller litium-batterier. Selv om batteriene ikke er nevnt i veiledningen skal de beskyttes mot kortslutninger.) Motordeler (Kan inkludere karburatorer, brennstoffs-ledninger, bensintanker der kanskje inneholder brennstoffrester.) Gjødsel (Ammoniumnitrat kan oksidere.) Brannslukkere eller annet brannslukningsutstyr (Kan inneholde gass under trykk eller utstyr som kjører på brennstoff). Frossen mat (Kan inneholde tørris.) Gass (Kan indikere tilstedeværelse av en antennelig væske som for eksempel bensin, en antennelig gass eller ikke antennelig gass.) Kjøkkenutstyr (Kan inkludere maling, blekemiddel, spraybokser under trykk, og andre farlige varer.) Jaktutstyr (Kan inneholde ammunisjon til små våpen eller andre camping-relaterte varer.) Ismaskiner (Kan inneholde gass under trykk.) Laboratorieutstyr (Kan inneholde forskjellige farlige materialer.) Utstyr til tøyvask (Kan bety sterke blekemidler eller oksiderende stoffbehandlinger.) Hageredskaper (Ting som for eksempel, men ikke kun, gressklippermaskiner og hagetrimmer kan inneholde farlige materialer i kraft av brennstoff og/eller batterier.) Lightere (Også Lightere eller Gjenoppfyllingsgass til lightere eller fakler kan inneholde antennelig gass eller væske.) Reservedeler (Kan inneholde lim, maling, forseglingsmiddel, oppløsningsmiddel eller andre kjemikalier og gasser.) Legemidler (Kan inneholde antennelige eller korrosive kjemikalier, smittefarlige stoffer eller radioaktive materialer.) Kvikksølv (Termen "kvikksølv-" kan indikere en forsendelse, der er regulert.) Motorisert utstyr (Som kanskje inneholder brennstoff eller batterier.) MSDS eller Material Safety Data Sheet (kan indikere, at produktet er farlig. Sørg for, at forsendelsen kommer under analyse av en ekspert, før den kommer videre.) Kontorartikler (Kan inneholde spraybokser, med både antennelige eller ikke-antennelig farge, uavbrutte strømforsyninger med batterier.) Iltmaskiner (Betyr forbudt kjemisk gjenstand som oksiderer og generer høye varmetemperaturer.) Passasjerserviseenhet - PSU (Kan indikere tilstedeværelse av en iltmaskin som dem man finner i et fly.) Parfyme

(Kan inneholde antennelige væsker.) Farmasøytiske materialer (Kan inneholde antennelige væsker, radioaktiv medisin, eller andre farlige kjemikalier.)

Fotoutstyr (Kan inneholde syrer, korrosive materialer, blekemiddel, eller giftige materialer.) Bor, Skrutrekkere og andre slags verktøy med gjenoppladbare batteri (Kan inneholde litiumbatterier.) Kjøleutstyr (Kan inneholde gass under trykk.) Reparasjonssett (Kan inneholde lim, maling, oppløsningsmiddel, antennelige gasser, eller annet farlig gods.) Prøver til forskning (Kan inneholde flere varer, som er farlig gods.) Meningsmålingsutstyr (Kan indikere tilstedeværelse av elektriske apparater, batterier, strømforsyninger, og andre regulerende materialer.) Svømmebasseng, Jacuzzi kjemikalier og reservedeler (Kan inneholde oksiderende materialer eller annet farlig gods.) Termometre (Kan indikere spor av kvikksølv). Verktøykasser (Kan inneholde sprengstoff (gjenoppladbare batterier), gass under trykk (spraybokser), antennelig lim eller maling, korrosive væsker, etc.) Vaksiner (Kan være pakket i tørris.) Gift (væske, pulver eller annet kan være giftig.)

Værmålingsutstyr (Kan indikere tilstedeværelse av apparater som inneholder kvikksølv.) Batterityper (Det er mange typer batterier tilgjengelig i dag, og mange hører inn under regulativet om farlige materialer når de skal transporteres, og må derfor kun bli sendt gjennom leveringsfirma som er kontraktør til å sende farlig gods.) Blyakkumulatorer (Alminnelig i biler, elektriske rullestoler, visse faste strømkilder til data/pc og andre applikasjoner. Disse batteriene inneholder sterkt etsende syre og kan medføre kortslutninger og dermed brann.) Andre bilbatterier (Testede batterier som beviselig ikke kan lekke, må sendes som ikke-farlig materiale innenfor USAs grenser. Batterier og pakker skal merkes med "NONSPILLABLE" eller "NONSPILLABLE BATTERY") Litiummetal og litiumionbatterier (Disse batterier kan være både gjenoppladbare og ikke-gjenoppladbare strømkilder, og er alminnelig i data/pc, mobiltelefoner, kameraer og andre små elektroniske apparater. Hvis de mistes, knuses eller kortsluttes, kan litiumbatterier utvikle meget høye varmetemperaturer og antenne. De er derfor meget farlige i tilfelle av brann.) Andre batterier.

Billigpakke.no overholder de regler for lufttransport som er oppstilt av International Air Transport Association (IATA), og de regler for veitransport som er oppstilt av UN ADR, og mottaker ikke farlig gods i sitt system – nasjonalt eller internasjonalt. Lokale, nasjonale regler gjelder også for veitransport. Virksomheter eller private som sender farlig gods uten korrekt merking, dokumentasjon og emballasje, kan idømmes betydelige økonomiske og juridiske straffer. Det er også viktig at huske følgende, når du sender varer med Billigpakke.no: 1 Hvis du gjenbruker emballasje eller kasser skal du sikre at gamle labels er fjernet. Labels med betegnelsen Farlig gods/Dangerous Goods på en pakke vil medføre at forsendelsen blir holdt tilbake og undersøkt, hvilket vil medføre forsinkelser og ulemper for deg og din kunde. 2 Hvis du sender varer som eventuelt – på grunn av deres usedvanlige navn, utseende, eller annet – kunne forveksles med farlig gods, men ikke er det, vil det være en fordel å klart anføre i forsendelsesdokumentene at varene ‘ikke er klassifisert som farlig gods’ (not classified as Dangerous Goods). Derved sikrer du at forsendelsen ikke forsinkes unødig. Eventuelle feile deklarasjoner vil medføre strenge straffe for avsenderen.